ŠKOLA OCTO CODES ACADEMY 2020

OCTO CODES ACADEMY škola Táni Havlíčkové
Termín: březen - červen 2020
Start: 1.3.2020
Místo: Praha, Beskydy + online
Délka: 4 měsíce
Cena:

Hola, hola, škola volá,
OCTO CODES ACADEMY
jediná je v celé zemi,
v celé zemi, širém světě,
unikátní na planetě.
8 stylů, emoce, smích i slzy,
otevíráme již brzy,
pokud chuť a odvahu máš,
pospěš, ať to nezmeškáš!

Obsah OCTO CODES ACADEMY 2020

Já vím… školní rok začíná vždy v září. Hezky po prázdninách, kdy jsme všichni odpočinutí a připraveni zase na vstřebávání a nasávání nových informací, které nám opět pomůžou v našem profesním nebo i osobním rozvoji.
Neb jak říkají klasikové:  změna je život – stagnace je nuda, vedoucí k postupnému sestupu dolů. I když je změna často náročná, v podstatě je v našem životě nezbytná.

Já tedy změny miluju a každý rok zjišťuju, že hledám lepší a lepší řešení něčeho, co sice funguje, ale já přijdu na to, že by to mohlo fungovat ještě lépe.

A proto naše škola tentokrát nezačíná v září, jak bývá zvykem, ale je rozprostřená do dvou částí. Je mi totiž čím dál tím jasnější, že naučit se metodu OCTO CODES není zase tak snadné, jak by se mohlo zdát na první pohled – ale není to zase vůbec nesnadné. Jen to chce čas a určité vlastní prožitky, díky kterým se pomalu a jistě propracovávají moje studentky k pochopení a přijetí celé té úžasné metody. Ona se totiž nedá jen tak obyčejně naučit – ona se musí prožít na vlastní kůži.

Letos jsem tedy zvolila aktualizaci dosavadního způsobu studia a to hned ve dvou docela zásadních krocích.

První část už mnohé z vás máte za sebou, protože již na podzim jsem upozorňovala na to, že takovou basic částí studia je projekt DEVÁTÝ KÓD, který v podstatě navazuje na OCTO-GRAM – který také mnohé z vás už mají úspěšně za sebou.

Aneb jak už je nám jasné – proces sebepoznávání začíná u vyčištění těla a mozku od toxinů z těch divných (p)otravin, kterými jsme se léta cpaly s vědomím, že podle výživových autorit děláme pro sebe to nejlepší, co můžeme. To, že to byly lži, už také dneska víme a proto jsme absolvovaly projekt OCTO-GRAM.

Poté následoval projekt DEVÁTÝ KÓD, ve kterém účastnice prožily během tří měsíců samy na sobě účinky prožitků všech osmi stylů a díky sdílení vlastních zážitků, fotografií a emocí, poznatků a aha efektů – se posunuly ve svém vnímání k obrovskému respektu ke všem osmi stylům.
Což je absolutní základ, na kterém se teprve dá stavět další konkrétní studium metody OCTO CODES.

Budu moc ráda, stanete-li se studentkou OCTO CODES ACADEMY.

Druhá část studia – MIDDLE STUDIUM – je určeno pro účastnice online programu DEVÁTÝ KÓD, OCTO-GRAM nebo MÓDA a DUŠE. Třetí část stuida – HIGH STUDIUM je určeno pro účastnice online programu DEVÁTÝ KÓD.
Bez těchto základů není možné do OCTO CODES ACADEMY nastoupit.

(O novém běhu online programů OCTO-GRAM a DEVÁTÝ KÓD, vás budeme informovat mailem – jste-li v naší databázi.)

Součástí studia je založení fb skupiny, která bude společná. Postupně se bude s fb skupinou intenzivněji pracovat a já osobně ji budu velmi využívat na živá vysílání i plnění vašich úkolů, které nám budete moci posílat právě do této skupiny.
V mých projektech se tato sociální síť velmi osvědčila a skupiny budou samozřejmě vedeny jako tajné, takže přístup a informace, které budeme sdílet, uvidíte jen vy.

Začínáme 1.3.2020 ve školní facebookové skupině.

Škola je rozdělena do dvou částí studia.

Druhá část studia je tzv. střední čili MIDDLE STUDIUM 

Druhá část je hravá, zábavná, interaktivní a prožitková část, kdy studentky budou pracovat s barvami, látkami, líčením, účesy, pohybem i hlasem. A samozřejmě s oblečením všech osmi stylů.

To vše opět tak, že na každé z nich budeme zkoušet nejvhodnější barvy oblečení, líčení, ale také barvy vlasů a úpravy účesů.
Budeme se učit vnímat odstíny rtěnek, make-upů, tvářenek… ale také odstíny barev vlasů, samozřejmě odstíny látek – všemožných materiálů v různorodých dezénech a strukturách.
Zároveň budeme pracovat s tónem hlasu, chůzí, gesty – lehce korigovat vaše špatné návyky, které vám brání být naplno ve své krásné energii.

Něco z toho jsme už samozřejmě absolvovaly i v předchozích ročnících, ale tentokrát jsme se s mým týmem rozhodly pro zásadní změnu, o které už víme, že je pro dobro věci – a to společný týden. Když jsme tohle všechno řešily o víkendech, studentky se vracely po dvou dnech do svého starého prostředí, do svých obvyklých kolejí a zaměstnání – a vědomosti a vzácné sdílecí a poznávací energie celé skupiny se vytrácely v obyčejném životě, do kterého vždy v pondělí zapadly. A to jsme se rozhodly tentokrát změnit – aby celá tahle nádherná, barevná výuka této vnější krásy, která patří bytostně do našeho ženského světa – byla pojata jako celek, který každá studentka bude moci naplno nasát a upevnit v sobě natrvalo.

Je to pro nás vyučující možná náročnější, ale přesto jsem to zvolila jako tu nejlepší formu, protože si přeji, aby se naučené poznatky opravdu uložily ve studentkách jako pevné a trvalé synaptické spoje.

Tento týden je vhodný i pro ty, které se chtějí naučit poznat své nejlepší barvy, nejlichotivější střihy oblečení, nejlepší barvy vlasů a nejvhodnější barvy i typ líčení s ohledem na svůj barevný typ, stylový typ i vzhledem k danému věku a postavě. Neb to vše vnímá spousta žen jako velmi chaotické informace. V tomto výukovém týdnu dostanete jedinečné informace přesně k vašemu jedinečnému, konkrétnímu obličeji a postavě.

Touto částí můžete skončit studium OCA. Nedostanete certifikát jako absolventky celého studia, takže nebudete certifikované poradkyně, které mohou vést konzultace a přednášky, ale pokud to není vašim profesním cílem – ale chcete poznat, co je to opravdu nejlepší z toho množství nepřeberných barev a kousků oblečení to vaše – je absolvování druhého stupně OCA pro vás naprosto ideální. 

Zároveň bych tento druhý stupeň doporučila i bývalým studentkám, protože bude hodně aktualizovaný.

Výuku povedu já – třicet let v oblasti módy vám dává záruku vysoké profesionality. Celý týden se mnou budou pracovat vynikající stylové konzultantky, absolventky studia OCTO CODES ACADEMYDáša Kubecová, Veru Kostková, Katka Porubová a Petra Faitová. Každá z nich je specialistka na různé oblasti a každá metodu OCTO CODES vyučuje a pracuje jako konzultantka metody OCTO CODES už dlouhou dobu.

Výuka bude probíhat 19.4. – 26.4.2020 v Praze každý den od 10:00 do cca 18 – 19:00 hod. s přestávkou na oběd. (místo bude upřesněno)

Cena druhé části je 33.000 Kč bez DPH (39.930 Kč s DPH).*
*Uvedená cena za studium nezahrnuje dopravu, ubytování a stravování.

Absolvovat tuhle část je nezbytně nutné, pokud se chcete posunout do fáze konzultantky metody OCTO CODES.


Protože pak vás čeká třetí část – tzv. vysoká neboli HIGH STUDIUM.

Třetí část budete absolvovat již stejně jako jsme už prožily s minulým ročníkem, kdy se nám velmi osvědčil společný týden v rekreačním centru, kde jsme všechny také byly ubytovány.

Třetí – mistrovská – část, je vyvrcholením výuky metody OCTO CODES.
Tento týden je naprosto specifický tím, že v něm bude probíhat výuka osobních konzultací, vhledy do tajných třináctých komnat jednotlivých stylů, pochopení toho, jak ženy žijí jiné programy a životy svých blízkých, aniž by si byly vědomy, že nejsou samy sebou. Budeme vás učit, jak rozpoznávát tyto skryté programy, jak se naučit číst v očích a gestech klientek a jak umět s klientkou pracovat tak, aby ke svému stylu našla pozitivní pochopení, přijala ho a uviděla v něm talenty a specifické vlastnosti, které jí dávají ten nejlepší potenciál pro práci, partnerství, využití svých ojedinělých talentů – prostě naplnění své životní mise.

Tato třetí část je nejnáročnější, ale vede studentky k hlubokému pochopení sebe sama, svých spolustudentek, na kterých se učí vnímat i ty nejjemnější stylové rozdíly.

Třetí mistrovská část je určená pro všechny z vás, které se rozhodly metodu OCTO CODES vpustit naplno do svého života a vytvořit si díky ní i profesní dráhu konzultantky OC anebo tuto metodu použít jako obohacení své dosavadní činnosti. Anebo díky tomuto celkovému poznání a vnímání naší skryté a tajné psychologie si najdete své vlastní profesní zaměření – třeba úplně nové a doposud neexistující.

Neboť metoda OCTO CODES je absolutně holistická a dá se využít v jakémkoliv možném i dosud nerealizovaném profesním oboru.

Společný týden budeme trávit 12.6. – 20.6.2020 v krásném prostředí beskydského hotelu Jurášek.

Součástí třetí části budou i nákupy s klientkami v Praze a Brně, které povede Dáša a Veronika. Budete se učit konzultaci s klientkou přímo v prostředí obchodního centra a pak s ní půjdete do butiků nakupovat (nebo vybírat) to nejlepší oblečení. (termín – květen, červen – bude upřesněn)

Cena třetí části je 49.000 Kč bez DPH (59.290 Kč s DPH).*
*Uvedená cena za studium nezahrnuje dopravu, ubytování a stravování.


Mám-li znovu zjednodušeně sdělit o čem jednotlivé části jsou:

Střední část je možné absolvovat i jako formu doplňkového studia, které bude velmi nápomocno právě vaší práci s lidmi. Díky absolvování druhé části se rychle naučíte rozeznávat jednotlivé typy lidí, a to je skvělá pomoc pro kadeřnice, vizážistky i návrhářky, pracovníky v obchodech, v buticích, ale i v optice, v obuvi… taky pro personální poradce nebo i pro ty z vás, které pracují na úřadech, za různými přepážkami a jejich prací je každodenní setkávání s lidmi.
Pochopení a znalost lidských typů je neocenitelná pomůcka, kterou budete využívat denně.

Třetí část je cíleně zaměřena na budoucí osobní konzultantky metody OCTO CODES.  V této části studia s vámi budu já osobně pracovat intenzivně a vést vás k co nejlepšímu pochopení sebe i všech osmi typů.

Další informace, které jste zde nenašly, budeme zasílat všem přihlášeným. 
V případě, že se Vám nezobrazuje přihlašovací formulář na konci stránky, kontaktujte nás na e-mailu: support@tanahavlickova.cz

*Uvedené ceny za studium nezahrnují dopravu, ubytování a stravování.
**Autor si vyhrazuje právo na případné změny termínů z organizačních důvodů.

 

Co přinesla škola studentkám druhého ročníku si přečtěte  ZDE >>