Vánoční balíčky

BALÍČEK MALÝ

•  eBook
Osm klíčů k Vaší duši

•  1 video
on-line Moudrá šatna

•  Nulté video
on-line Stylový klíč

BALÍČEK STŘEDNÍ

•  eBook
Osm klíčů k Vaší duši

•  15 videí
on-line seminář
Stylový klíč

•  Nulté video
on-line Stylový klíč

BALÍČEK VELKÝ

•  eBook
Osm klíčů k Vaší duši

•  15 videí
  on-line seminář
Stylový klíč

•  1 video
on-line Moudrá šatna

•  Nulté video
on-line Stylový klíč

BALÍČEK VIP

•  eBook
Osm klíčů k Vaší duši

•  15 videí
  on-line seminář
Stylový klíč

•  1 video
on-line Moudrá šatna

•  Móda a duše
on-line konzultace 22 dní

•  Nulté video
on-line Stylový klíč

BONUS

•  Móda a duše
on-line konzultace
22 dní + talenty
 s účastí Táni Havlíčkové

ZAČÍNÁME  8. 1. 2018

•  Nulté video
on-line Stylový klíč

VERZE VIP

•  Móda a duše
on-line konzultace
22 dní + talenty
 s účastí Táni Havlíčkové

ZAČÍNÁME  8. 1. 2018

•  Kódy k srdci
jednodenní seminář v Praze

•  Nulté video
on-line Stylový klíč